शुक्रवार, 22 नवंबर 2013

Contact Us[OSHODHARA  KE CHAAR DHAAM]

Head office : {1}  OSHODHARA NANAK DHAM


              Village--Murthal, Distric--Sonipat, (Hariyana)
               pin--131027
               Phone: 0130-- 2483911/12, 3290388, Mob: 9671400196

                
{2} OSHODHARA SAHAJANAND DHAM

             Village--Karma, Distric--Rohtas, Bihar
             Contact: Osho Hariom,
             Phone: 9334725125, 9334367233

                
{3} OSHODHARA ANAND DHAM

            Shahpur kandi road, Madhopur,  Distric-- Gurdaspur, Panjab
            Pin: 145024
            Contact: Sw. Anand Neerav,
            Phone; 098143-55475, 01870257482

                
{4} OSHODHARA GANGOTRI DHAM

            Valuvatar,Kathmandu, Nepal
            Phone: 0130-- 2483911/12, 3290388, 9671400196